Rozwój Internetu przyniósł społeczeństwu wiele korzyści. Uprościł dostęp do informacji i ich wymianę, nawiązywanie kontaktów i komunikację. Pozwolił na cyfryzację wielu aspektów codziennego