We współczesnym świecie zdominowanym przez technologie kontakt z różnorodnymi aplikacjami jest dla nas czymś zupełnie naturalnym. Aplikacje natywne stanowią jeden z typów programów mobilnych. Aby zrozumieć ich funkcjonowanie, warto poznać wszystkie rodzaje aplikacji, a także ich zalety i wady.

Desktop przechodzi do lamusa?

W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju technologicznego wiele aspektów codziennego życia ulega zmianom. Kilka lub kilkanaście lat temu to komputery osobiste stanowiły podstawowy element łączący społeczeństwo ze scyfryzowanym światem. Dzisiaj w tej dziedzinie na pierwszy plan wysuwają się jednak urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Aktualnie większość osób nie wyobraża sobie życia bez przenośnych urządzeń, które pozwalają zachować stały kontakt ze światem. Z dnia na dzień urządzenia mobilne zyskują coraz większy procent udziału w ruchu internetowym. Ta zmiana jest pochodną faktu, że urządzenia mobilne zapewniają dużą swobodę. Telefon lub tablet nie „przykuwa” użytkownika do jednego miejsca, a pozwala na mobilność. Małe, poręczne i funkcjonalne urządzenie przenośne dba więc o wygodę doświadczeń użytkownika – niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajduje.

Typy aplikacji mobilnych

W związku z popularyzacją urządzeń mobilnych rozwinęła się technologiczna gałąź odpowiadająca za aplikacje mobilne. To one stanowią trzon funkcjonowania powszechnych na każdym kroku telefonów czy tabletów. Mówienie o pojęciu, jakim jest „aplikacja mobilna”, wymaga nakreślenia podziału na trzy główne typy oprogramowań. Aplikację mobilną można spotkać w wersji webowej (w postaci aplikacji internetowych), natywnej lub hybrydowej. Oprogramowania te różnią się nie tylko przeznaczeniem, ale i sposobem zaprogramowania. Każdy typ aplikacji mobilnej stworzony jest na konkretnym kodzie w wybranym języku programowania. Skutkuje to tym, że aplikacje mają różny zakres funkcjonowania, a także zależne od typu oprogramowania zalety i wady.

Aplikacja webowa – definicja internetowego oprogramowania

Aplikacja webowa, inaczej nazywana również internetową, to oprogramowanie, które uruchamiane jest z poziomu przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z aplikacji webowej nie trzeba pobierać ani instalować żadnego dodatkowego programu. Aplikacji używa się za pośrednictwem klasycznej przeglądarki typu Google Chrome czy Mozilla Firefox. Aby móc włączyć aplikację, wystarczy więc znać adres witryny i mieć dostęp do Wi-Fi lub transmisji danych. Należy jednak wiedzieć, że aplikacja webowa to nie to samo, co strona internetowa. Zwykła strona WWW ma charakter informacyjny, który sprawia, że jej użytkowanie ogranicza się do biernego przeglądania zawartości. Natomiast oprogramowanie webowe działa na zasadzie interakcji. Oznacza to, że aplikację webową wykorzystujesz aktywnie – wykonujesz działania, takie jak zakładanie konta, pisanie wiadomości i komentarzy, sortowanie lub filtrowanie produktów pod własne preferencje, płacenie online i wiele innych.

Działanie na podstawie internetowego połączenia sprawia, że stworzenie aplikacji webowej jest w miarę łatwe i szybkie. Całe oprogramowanie składa się bowiem z trzech elementów: witryny WWW, serwera aplikacji i bazy danych. Serwer WWW pozwala zarządzać żądaniami użytkownika, a serwer aplikacji odpowiada za wykonywanie zlecanych zadań. Natomiast w bazie danych przechowywane są informacje o podejmowanych działaniach. Plusem aplikacji webowych jest również brak konieczności instalacji, który wpływa na oszczędność pamięci urządzenia. Do wad aplikacji webowej należy zaliczyć jednak dwa ważne aspekty. Pierwszy odnosi się do tego, że nie można na niej polegać w przypadku problemów z internetem. Natomiast druga kwestia dotyczy zawężonego zakresu funkcji aplikacji. Jej działania ograniczają się bowiem do możliwości oferowanych przez przeglądarkę internetową.

Aplikacja natywna – co to znaczy?

Drugim typem aplikacji mobilnych są aplikacje natywne, które należy pobrać na urządzenie ze sklepu Google Play lub AppStore. Do dwóch najważniejszych cech tego typu programu należy to, że działa on w trybie offline i tworzony jest dla konkretnego systemu operacyjnego. Dla urządzeń korzystających z Androida powstają aplikacje natywne kodowane w programistycznym języku Java lub Kotlin. Natomiast system operacyjny iOS potrzebuje oprogramowań powstałych na podstawie języka Swift lub Objective C. Oznacza to, że stworzenie aplikacji natywnej funkcjonującej na różnych typach urządzeń wymaga napisania kilku różnych skryptów programistycznych. Dla twórców programu jest to pewne utrudnienie, ponieważ wymaga większego nakładu pracy. Jednak dla końcowego użytkownika dopasowanie aplikacji do danego systemu operacyjnego jest bardzo komfortowe.

Dzięki temu, że aplikacja natywna powstaje pod daną platformę, może ona w pełni wykorzystywać funkcje natywne telefonu, tabletu czy innego urządzenia mobilnego. Oznacza to, że jeśli aplikacja uzyska pozwolenie na dostęp do kamery, mikrofonu czy funkcji GPS, będzie mogła w pełni zintegrować się z urządzeniem, na które została pobrana. Oprócz sprawnego korzystania z funkcji urządzenia natywne aplikacje mobilne przyjmują też domyślny interfejs oprogramowania. Dzięki temu konkretny system urządzenia wraz z aplikacją natywną oferują użytkownikowi spójne doznania, a także uzyskują lepszą wydajność oraz szybkość działania. Aplikacja tworzona pod wymagania danego systemu operacyjnego jest więc wygodna, ale ma też swoje wady. Główną z nich jest to, że może być wykorzystana tylko na konkretnym oprogramowaniu. Jeśli więc autor aplikacji natywnej zdecyduje się na stworzenie programu tylko w jednej wersji języka kodowania, to apka nie będzie uniwersalna i co za tym idzie możliwa do pobrania na wszystkie typy urządzeń.

Aplikacja hybrydowa – synergia aplikacji natywnej i webowej

Jak w łatwy sposób opisać aplikację hybrydową? Można powiedzieć, że jest to program webowy wykorzystujący również funkcje, jakie daje aplikacja natywna – definicja gotowa. Aby określić aplikację hybrydową dokładniej, należy powiedzieć, że ten rodzaj narzędzia kodowany jest w językach programistycznych, które obsługują strony internetowe (HTML, CSS, JavaScript). Jednak, w przeciwieństwie do webowych systemów, z aplikacji hybrydowej nie korzysta się w wyszukiwarce. Ten rodzaj aplikacji wymaga zainstalowania oprogramowania na urządzeniu (podobnie jak w przypadku aplikacji natywnych).

Aplikację natywną i hybrydową łączy również umiejętność wykorzystywania funkcji telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na które zostały pobrane. Oznacza to, że system hybrydowy, podobnie jak aplikacja natywna, posiada dostęp do aparatu, mikrofonu czy powiadomień Push. Program hybrydowy wykorzystuje więc zalety aplikacji natywnych przy jednoczesnym odrzuceniu jej słabych aspektów. Dzięki temu, że aplikacje hybrydowe napisane są językiem wykorzystywanym w konwencji webowej, mogą być pobrane na każde urządzenie bez względu na to, jaki ma system operacyjny.